Zasiłek na dziecko - jakie są świadczenia po urodzeniu dziecka?

list Regulacje prawne
Blog Bambiboo - Zasiłek na dziecko - jakie są świadczenia po urodzeniu dziecka?

Świeżo upieczonym rodzicom tuż po narodzeniu dziecka przysługują różnego rodzaju świadczenia. Takie wsparcie finansowe może być cenną pomocą, zwłaszcza, że noworodkowi trzeba kupić wiele niezbędnych rzeczy – wózek, łóżeczko, ubranka, pieluszki oraz mnóstwo akcesoriów przydatnych do jego codziennej pielęgnacji. Na jakie pieniądze po urodzeniu dziecka mogą liczyć rodzice?

Co się należy po urodzeniu dziecka: 500+

Jednym z głównych źródeł wsparcia finansowego, na jakie mogą liczyć rodzice, jest świadczenie 500+, które funkcjonuje w Polsce w ramach programu „Rodzina 500+”. Od 1 lipca 2019, świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane jest na każde dziecko co miesiąc – od narodzin aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Oznacza to, że w ciągu 18 lat, jako rodzice możecie otrzymać wsparcie w wysokości ponad 100 tysięcy złotych.

Jako rodzic noworodka, na złożenie wniosku o 500+ masz aż 3 miesiące od narodzin malucha – jeśli zrobisz to na ostatnią chwilę, otrzymasz wyrównanie za wcześniejsze miesiące. Co istotne, wypłacenie świadczenia nie jest w żaden sposób uzależnione od dochodów rodziny – 500+ przysługuje bowiem każdemu dziecku, które nie ukończyło jeszcze 18 lat.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Jedną z form wsparcia dla rodziców jest tzw. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – szczegółowe informacje na jego temat zostały uwzględnione w art. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dodatek ten jest wypłacany jednorazowo w wysokości 1000 zł na dziecko. Aby móc z niego skorzystać, wniosek o dodatek należy złożyć przed ukończeniem przez dziecko 1. roku życia. Skorzystać z niego może ojciec lub matka dziecka, jego opiekun prawny bądź opiekun faktyczny.

W przypadku dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który ma być wypłacony rodzicom, warunkiem koniecznym jest udowodnienie, że matka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. W tym celu konieczne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka może złożyć wyłącznie osoba, która pobiera zasiłek rodzinny – można tego dokonać na przykład w urzędzie miasta lub w ośrodku pomocy społecznej.

Co należy się po urodzeniu dziecka: becikowe

Kolejnym świadczeniem, z którego można skorzystać po narodzinach dziecka jest tzw. becikowe, które jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym w wysokości 1000 zł. Nie każdy może jednak z niego skorzystać. Becikowe przysługuje bowiem wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto. Co istotne, w wyliczeniach należy uwzględnić także nowonarodzone dziecko. Wniosek o becikowe trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzin malucha. Becikowe bywa często mylone z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka. Tymczasem są to dwa zupełnie różne świadczenia – wypłacane są jednorazowo w kwocie 1000 zł.

Kosiniakowe

Cennym wsparciem finansowym dla rodziców jest kolejne świadczenie, czyli tzw. „kosiniakowe”. Przysługuje ono matkom, które studiują, są bezrobotne bądź pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne – w skrócie: kosiniakowe mogą dostać osoby, które nie mają uprawnień, by korzystać z zasiłku macierzyńskiego bądź tzw. uposażenia macierzyńskiego. W takiej sytuacji świeżo upieczona mama może otrzymywać 1000 zł miesięcznie przez rok. Jeśli na świat przyszedł więcej niż jeden bobas, wówczas świadczenie będzie wypłacane przez 65 tygodni. Przy trojaczkach będzie to 67 tygodni, zaś przy czwórce – 69 tygodni. Co ważne, w przypadku tego świadczenia, progi dochodowe nie mają znaczenia. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli zasiłek macierzyński jest wypłacany z innego tytułu i był niższy niż 1000 zł, wówczas jest on wyrównywany do 1000 zł. Wniosek o kosiniakowe należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka. Jeśli zrobisz to później, nie będzie przysługiwać Ci wyrównanie za wcześniejsze miesiące. 

Zasiłek macierzyński

Kolejnym rodzajem wsparcia jest zasiłek macierzyński, który przeznaczony jest dla wszystkich ubezpieczonych mam, pracujących w oparciu o umowę o pracę lub z własnej woli opłacających składki zdrowotne. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od tego, jak wysokie składki odprowadzane są do ZUS-u – w czasie trwania urlopu macierzyńskiego otrzymasz zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku (średniej wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy). Jeśli pracowałaś krócej niż rok, wówczas wyliczona będzie średnia z ostatnich pełnych miesięcy, które przepracowałaś u swojego pracodawcy. Zasiłek macierzyński można pobierać przez okres 20 tygodni od dnia narodzin dziecka (31 tygodni w przypadku narodzin 2 dzieci, 33 tygodnie przy narodzinach trojaczków). Jeśli chcesz, możesz od razu po urlopie macierzyńskim skorzystać z urlopu rodzicielskiego, który trwa 32 tygodnie w przypadku 1 dziecka oraz 34 tygodnie, gdy urodzisz przynajmniej 2 dzieci. Łącznie zyskujesz w ten sposób minimum 52 tygodnie, które możesz spędzić ze swoim maleństwem.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota January February March April May June July August Wrzesień Październik Listopad Grudzień

New Account Register

Masz już konto?
Log in instead Or Zresetuj hasło