Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest SINCO IMPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Krańcowej 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000728444 posiadająca NIP: 727-28-29-532, REGON: 380011029
2. kontakt z Administratorem pod adresem iod@bambiboo.eu
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/ Pana wniosku o podjęcie działania (udzielenia informacji, realizacji zakupu lub zamówienia, odpowiedzi na zapytanie) i w celu umożliwienia prowadzenia korespondencji i/ lub udzielenia odpowiedzi na maila, w związku z czym nie jest wymagana osobna zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są podmioty realizujące usługi podwykonawcze (księgowe, rozliczeniowe oraz informatyczne) na rzecz Administratora oraz podmioty uprawnione z mocy prawa
5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przechowywane w archiwum korespondencji, o ile w wyniku zapytania nie zostaną podjęte dalsze działania (np. złożenie zamówienia)
6. posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania wymagającego udzielenia zgody także prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim zgoda była wyrażona. Informujemy ponadto, że w przypadku cofnięcia zgody nie będzie to mieć wpływu na wcześniejsze przetwarzanie
7. ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia lub udzielenia informacji, nie jest to natomiast niezbędne w celu dokonania zakupu dokumentowanego wyłącznie paragonem, jeśli zakup ma miejsce w sklepie stacjonarnym.